Registrere og beskytte varemerke

Et varemerke er et kjennetegn som identifiserer produkter og/eller tjenester fra en bestemt næringsdrivende. De fleste virksomheter bør med fordel vurdere å beskytte sine varemerker - enten det er selskapsnavn, logo eller produktnavn som det er viktig å sikre.

Bok om beskyttelse av varemerker
Registrering av varemerke

Enerett til et varemerke oppnås ved varemerkeregistrering eller innarbeidelse i markedet. En varemerkeregistrering oppnås for spesifikke produkter og/eller tjenester og kan omfatte ett eller flere land.

De vanligst former for varemerker består av ord, ordsammensetninger, slagord, figurer, kombinasjon av ord og figurer samt tredimensjonale figurer (produktutseende). Men, også lyd, figurer i bevegelse, hologrammer, farger, lukt og smak kan være varemerker.

Eneretten som gis ved varemerkeregistrering sikrer handlingsrom for virksomheten og hindrer at det gjøres inngrep i andres rettigheter. En varemerkeregistrering gir en dokumenterbar enerett og er av vesentlig betydning for verdsettelsen av en virksomhet. Videre vil en varemerkeregistrering identifisere rettigheten i forbindelse med lisensavtaler og i franchisevirksomhet. En registrering av varemerke forenkler også prosessen med å stoppe piratkopier og konkurrenters bruk av lignende varemerker.

Hva kan Protector gjøre?

I Protector har vi lang erfaring med å forvalte omfattende og verdensomspennende varemerkeporteføljer. Våre advokater er eksperter på norsk og europeisk varemerkerett og praksis om varemerker, og er godt kjent med regelverk og praksis i resten av verden.

I tett samarbeid med våre klienter foretar vi helhetlige vurderinger av hvilke varemerker det er behov for å beskytte, hvilke produkter det ønskes beskyttelse for og i hvilke land.

Kort sagt så bistår vi med utarbeidelse av varemerkesøknader, etterfølgende søknadsprosesser overfor alle lands varemerkemyndigheter, forvaltning av etablerte varemerkeregistreringer og håndheving av varemerkerettigheter.

Ved konflikt om et varemerke vil vi alltid vurdere hvilke handlingsalternativer som foreligger og diskutere med klienten hva som er den beste og mest kostnadseffektive fremgangsmåte i den enkelte sak.