Undersøkelser & overvåkning

Vi avklarer patenterbarhet, samt gjennomfører forundersøkelser og Freedom To Operate undersøkelser for våre kunder. I tillegg kan vi overvåke konkurrentaktiviteter eller teknologiområder.