Overvåkning av teknologi eller konkurrenter

En overvåkning kan være aktuell for å finne ut hva som skjer innen et bestemt teknisk felt, og hva konkurrentene utfører, samt for å overvåke hva som skjer i bestemte patentsøknader

Patent 2
Patent 6

Overvåkning av bestemte patentsøknader

En overvåkning av en eller flere bestemte patentsøknader kan være aktuelt der hvor det er identifisert patentsøknader som kan skape problemer for bedriftens handlefrihet en gang i fremtiden. Ved å overvåke saksbehandling kan en følge med og vurder underveis om en må endre egen aktivitet, om kravene endres slik at egen aktivitet ikke rammes, eller bli varslet om frister for å protestere mot patentsøknad eller meddelt patent.

Overvåkning av teknologiområde

Ved å overvåke hva som skjer innen patentområdet innenfor et teknologisk felt kan man å viktig input om hva som skjer innen feltet, og hva eksisterende og potensielle konkurrenter utvikler. En overvåkning av et teknologiområde kan gjøres ved å benytte stikkord og/eller benytte patentklassifiering, for å sikre et godt resultat hvor de viktige funnene kommer frem samtidig som en får en treffliste som er håndterlig.

Konkurrentovervåkning

Konkurrentovervåkning kan være en god måte å finne ut hva konkurrentene finner så viktig at de patenterer. En konkurrentovervåkning kan rettes både mot de største eller mest aktive konkurrentene, deres datterselskaper,og i tillegg mot de oppfinnerne som er mest aktive innen feltet. I tillegg kan trefflister reduseres ved å kombinere søkene med patentklasser og stikkord.

Hva kan Protector hjelpe til med?

  • Vi har tilgang til, og erfaring med å bruke, de nødvendige verktøy for å utføre slik overvåkning
  • Vi kan gå gjennom innkommende rapporter fra overvåkning og varsle om vi får inn varsler som dere bør forholde dere til,
  • vi kan gi anbefalinger om hva dere kan og bør gjøre som resultat av overvåkningen, at etter hva vi er bedt om å gjøre
  • vi kan bistå i oppfølging og aksjoner dersom overvåkningen avdekker potensielt problematiske rettigheter