Overvåkning

En overvåkning kan være aktuell for å finne ut hva som skjer innen et bestemt teknisk felt, og hva konkurrentene utfører, samt for å overvåke hva som skjer i bestemte patentsøknader

Miljøbilde 75
Miljøbilde 63

Overvåkning av bestemte patentsøknader

En overvåkning av en eller flere bestemte patentsøknader kan være aktuelt der hvor det er identifisert patentsøknader som kan skape problemer for bedriftens handlefrihet en gang i fremtiden. Ved å overvåke saksbehandling kan en følge med og vurder underveis om en må endre egen aktivitet, om kravene endres slik at egen aktivitet ikke rammes, eller bli varslet om frister for å protestere mot patentsøknad eller meddelt patent.

Overvåkning av teknologiområde

Ved å overvåke hva som skjer innen patentområdet innenfor et teknologisk felt kan man å viktig input om hva som skjer innen feltet, og hva eksisterende og potensielle konkurrenter utvikler. En overvåkning av et teknologiområde kan gjøres ved å benytte stikkord og/eller benytte patentklassifiering, for å sikre et godt resultat hvor de viktige funnene kommer frem samtidig som en får en treffliste som er håndterlig.

Konkurrentovervåkning

Konkurrentovervåkning kan være en god måte å finne ut hva konkurrentene finner så viktig at de patenterer. En konkurrentovervåkning kan rettes både mot de største eller mest aktive konkurrentene, deres datterselskaper,og i tillegg mot de oppfinnerne som er mest aktive innen feltet. I tillegg kan trefflister reduseres ved å kombinere søkene med patentklasser og stikkord.

Hva kan Protector hjelpe til med?

  • Vi har tilgang til, og erfaring med å bruke, de nødvendige verktøy for å utføre slik overvåkning
  • Vi kan gå gjennom innkommende rapporter fra overvåkning og varsle om vi får inn varsler som dere bør forholde dere til,
  • vi kan gi anbefalinger om hva dere kan og bør gjøre som resultat av overvåkningen, at etter hva vi er bedt om å gjøre
  • vi kan bistå i oppfølging og aksjoner dersom overvåkningen avdekker potensielt problematiske rettigheter