Protector ea portretter 1781
Protector ea portretter 1777

Enten dere opplever at deres IP-rettigheter blir utsatt for inngrep eller dere blir beskyldt for inngrep kan våre advokater og patenteksperter bistå i alle sider av saken.

Våre advokater er prosessfullmektiger i alle slags typer IP-saker, og våre patenteksperter har lang erfaring som rådgivere i patentsaker og som meddommere i domstolen.

Slike konfliktsaker går ofte gjennom mange faser, hvor selve rettssaken er den avsluttende. I tillegg til gjennomføring av saken i domstolen vil våre rådgivere kunne bistå med innledende analyser, risikovurderinger og strategivalg, utforming av stansningsbrev, forhandlinger, for å nevne noen elementer i en slik sak.

Skulle konflikten gjelde forhold utenfor Norge, kan vi bistå gjennom vårt omfattende nettverk med samarbeidspartnere worldwide.