Kartlegging av IP og rådgivende rapport/analyse

Immaterielle rettigheter – kan i mange bedrifter utgjøre en stor del av verdien til bedriften. Det kan derfor være nødvendig å kartlegge disse for å få en oversikt over verdiene i selskapet eller for å kartlegge et potensielt handlingsrom i selskapet.

Patent 2
Protector ea portretter 1697

Det er forskjellige typer kartlegginger.

Patentlandskapanalyse
Dette utføres for å finne informasjon om konkurrenters og samarbeidspartneres patenter og patentsøknader.

Den kan også medføre nyttig informasjon om hvilke muligheter som finnes for videreutvikling og innovasjon.

Kartlegging av virksomheters totale immaterielle verdier
Dette utføres for å gi en oversikt over bedrifters samlede immaterielle verdier. Dette gjøres ofte i forbindelse med fusjoner, fisjoner og oppkjøp av virksomheter som en del av den totale due diligence.

Protector kan bistå med

Utføre patentlandskapsanalyser innenfor en gitt teknologi, nasjonal, regionalt eller globalt for å kartlegge handlingsrommet.

Gjennomgang og vurdering av deres samlede immaterielle verdi i en IP due diligence.