IP Management

Trenger din bedrift ekstern hjelp til å håndtere sin IPR?

Miljøbilde 11
Miljøbilde 10

Bedrifters porteføljer av IP rettigheter må håndteres og forvaltes. Det å ha god oversikt over sine rettigheter er en forutsetning for strategisk forvaltning og god kostnadskontroll. IP management handler også om å ha på plass prosesser som skaper gode beslutningsgrunnlag for hvordan nye verdier skal sikres og beskyttes, samt hva man skal gjøre med sin eksisterende portefølje. Hvilke ideer skal patenteres, hvilke eksisterende saker skal videreføres, hvilke skal vi beholde og hvilke skal vi eventuelt avslutte pga manglende strategisk verdi. Dette er eksempler på elementer som er essensielle i god IP management.

Protector har ansatte med IP management erfaring fra internasjonale selskaper. Vi har selv jobbet med å forvalte og administrere både små og store porteføljer. Det gir oss en unik kompetanse når det gjelder å forstå kundenes utfordringer og hvordan de kan håndteres på en god måte.