IP beskyttelse

Protector IP har lang erfaring og god kompetanse til å utarbeide søknader om patent, varemerke og design i Norge og internasjonalt.