Freedom to Operate undersøkelser

Hva har dine konkurrenter patent på? Hvor mye omfatter egentlig disse patentene? Og kan dette påvirke din løsning?

Protector ea portretter 1556
Protector adm domene

Med er et stadig økende antall patenter og varemerker, både i Norge og i utlandet, er det stadig viktigere å sjekke om din løsning kan omfattes av andres rettigheter.

Hva er freedom to operate?

En freedom to operate analyse er en vurdering av hvilke rettigheter som finnes på et aktuelt teknisk område, og om du må ta hensyn noen av disse i videre produksjon/salg av løsningen din.

Hvorfor freedom to operate?

Før det legges for store investeringer i utvikling av et nytt produkt er det viktig å sikre at man har handlefrihet overfor andres rettigheter.

Dette er viktig for å styre unna potensielle konflikter og redusere faren for å bli møtt av erstatningskrav.

Det kan også være betydelig rimeligere på et tidlig stadium å få stoppet prosjekter, eller få staket ut en ny kurs for prosjektene, enn å bli stoppet av konkurrenter i retten.

En FTO-analyse vil ikke bare redusere faren for å bli møtt med rettslige skritt, eller trusler om slike, på et senere stadium. Du vil også stille bedre forberedt til å forsvare deg mot potensielle trusler eller rettslige skritt, om de likevel skulle komme.

Protector kan bistå med

- Søk etter patenter innen et fagområde i de land som er aktuelle,

- Analysere resultatene mot det produkt eller tjeneste som du ønsker å få undersøkt.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi skal utføre en FTO-analyse for deg.