Forundersøkelser

Forundersøkelser er en god start for å få en oversikt av hva som finnes fra før på området, så tidlig som mulig

Miljøbilde 48
Patent 6

Hva er forundersøkelse?

Utviklingsprosjekter kan være kostbare og det kan derfor være hensiktsmessig å få en oversikt av hva som finnes på området så tidlig som mulig.

I noen tilfeller er ikke den tekniske idèen ferdig utviklet og kan være behov for å se hvilke løsninger dine konkurrenter har.

En forundersøkelse er søk og gjennomgang av patentpublikasjoner og andre publikasjoner for å få informasjon om hva som finnes på teknikkområdet.

En forundersøkelse kan gjøres på et tidlig stadium av utviklingsfasen siden denne ikke er avhengig av at alle detaljene ved oppfinnelsen er på plass. En forundersøkelse kan derfor være en tidlig pekepinn om patenterbarheten til søknaden.

Det er oftest fornuftig å undersøke om en idé er kjent fra før, eller om et varemerke kan bli registrert før en starter en søknadsprosess.

Når det gjelder teknisk utvikling kan forundersøkelser i tillegg være nyttige å gjennomføre ved oppstart av et utviklingsprosjekt da det ofte er beskrevet mye mer i patentlitteratur enn en finner andre steder om kjente løsninger. Dette kan være med å danne en kunnskapsplattform for videre utvikling samt gi en oversikt over områder hvor en må passe på å ikke tråkke i andres rettigheter.

Hvorfor forundersøkelse

Det kan være fordelaktig å utføre en forundersøkelse av flere grunner;

- Oppdatering på hva som allerede er kjent innen samme teknikkområde.

- Opplysninger om lignende løsninger, produksjonsmetoder, produkter osv.

- Oversikt over konkurrenters aktivitet, samt kunnskap om konkurrende produkter.

- Forhindre inngrep i andres rettighet.

- Tilpasse søknaden til kjent teknikk for innlevering.

I enkelte tilfeller fører resultatene til at deler av ideen er kjent eller at idèen er kjent i sin helhet fra andre publikasjoner. I de tilfellene hvor delene av søknaden er kjent, vil det kunne være besparende ved senere søknadsbehandling siden det allerede ved utformingen av søknaden, er mulig å begrense til kjent teknikk på området.

Selv om forundersøkelsen kan gjøres på et tidlig stadium, er det fordelaktig å ha et best mulig grunnlagsmateriale over oppfinnelsen for å få mulig nytte av forundersøkelsen.

Dersom materialet er ufullstendig eller mangler vesentlige elementer, vil det være vanskeligere å vurdere om idèen kan inneholde oppfinneriske trekk

Protector IP kan bistå med

- Effektive søk etter kjent teknikk ved stikkordsøk, teknikkområde søk firma/person søk osv i forskjellige databaser.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker at vi skal utføre en forundersøkelse på idéen din.