Sikre domenenavn

Domenenavn er din adresse på internett. Retten til et domenenavn gir en rett til denne internettadressen. Det å kunne bruke navnet sitt som domenenavn er en sentral del av all kommersiell virksomhet, og det er derfor viktig å sikre seg navnet sitt som domenenavn så tidlig som mulig, ikke minst for å forhindre at andre tar den først.

Protector adm domene

Det er viktig å vite at domenenavnet ikke i seg selv gir noen enerett til navnet i domenenavnet. Registreringen av et domenenavn medfører ikke at man kan hindre andre i å bruke det samme navnet i sin virksomhet. Hvis dere ønsker eksklusivitet til å bruke navnet i næringsvirksomhet, må dere i tillegg beskytte navnet som et varemerke.

Hva tilbyr Protector

Vi bistår med forhandlinger vedrørende kjøp og salg av domenenavn, og i forbindelse med konflikter om domener.

Videre rådgir vi om domenenavn i forbindelse med navneprosesser, og kan også sette dere i kontakt med gode samarbeidspartnere som kan bistå dere med registreringen og forvaltningen av domenenavn.