Beskytte design

Designregistrering gir enerett til utseendet på et produkt. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å beskytte produktets fysiske utforming. Vi ser en økning av aktører som ønsker å beskytte design.

Design eksempel 1
Design eksempel 2

Produkter med et utseende som skiller seg fra det som allerede eksisterer er ofte attraktive. Slike produkter har gjerne evnen til å bli populære blant den aktuelle kundekretsen, noe som også gjør det attraktivt for konkurrenter å kopiere utseendet på produktene

Med designregistrering får dere enerett til å selge produktet med det aktuelle utseendet. Et registreringsbevis vil være et sterkt virkemiddel for å hindre både piratkopiering og konkurrenters forsøk på å kopiere utseendet.

En designregistrering utgjør en målbar verdi for selskapet deres, og riktig sikring av verdiene i et design kan øke verdien på selskapet deres.

Designregistrering kan også bidra til nye forretningsmuligheter, for eksempel ved at dere kan lisensiere ut produksjon og salg av produktet deres til andre aktører.

Designbeskyttelse kan oppnås for utseendet på et produkt som er nytt eller som skiller seg fra det som allerede finnes på markedet. Beskyttelse oppnås enkeltvis land for land, og kan vare opptil 25 år.

Vi har lang erfaring med å håndtere omfattende og verdensomspennende designporteføljer. Våre advokater er eksperter innen europeisk regelverk og praksis om design, og de har også god kjennskap til regelverk og praksis i resten av verden.

Vi tilbyr en helhetlig vurdering om deres produkter kan beskyttes gjennom designregistrering.

Vi hjelper dere med alt det praktiske i forbindelse med søknadsprosessen, og vi forvalter rettighetene for dere når de har blitt registrert.

Hvis dere har havnet i konflikt om utseendet på et produkt, kan våre advokater bistå dere. De har lang erfaring innen dette området, og vil alltid vurdere hvilke handlingsalternativer dere har og diskutere med dere hva som er best for dere.