IP Due Diligence prosesser

Due Diligence blir gjerne gjennomført i forbindelse med oppkjøp, virksomhetsoverdragelse og forhandlinger med potensielle investorer.

Patent 6
Miljøbilde 40

Hva er en IP Due Diligence

Due Diligence (DD) er en selskapsgjennomgang. En DD blir ofte gjennomført for å fremskaffe et beslutningsgrunnlag i forbindelse med mulige investeringer, fusjoner og oppkjøp. I bedrifter hvor IP utgjør en betydelig del av verdien er det viktig at denne analyseres for å kunne si noe om styrke, verdi, omfang m.m.

Hva omfatter en IP DD

En IP DD vil kunne omfatte alt fra en ren kartlegging av den IP bedriften innehar til grundige analyser av styrker og svakheter ved de enkelte rettighetene og i bedriftens samlede IP portefølje.

Resultatet fra en DD kan være avgjørende for om bedriften får inn kapital eller bestemmende for prisen ved et eventuelt salg av bedriften eller en forretningsenhet.

DD prosesser vil variere i omfang og fokus, men kan blant annet omfatte følgende:

  • Gjennomgang av status for alle IP rettigheter (patent, varemerke, design) med sikte på å bestemme beskyttelsesomfang
  • Evaluering av pågående søknader
  • Evaluering av beskyttelsesomfang i ulike markeder
  • Evaluering av mulighetene for å opprettholde en meddelt rettighet om det oppstår konflikt om gyldigheten
  • Evaluering av handlefrihet - kan et IP beskyttet produkt leveres uten å være i konflikt med andres patentrettigheter?

Hva kan Protector tilby?

Våre rådgivere har lang erfaring med å analysere hele spekteret fra enkeltstående IP rettigheter til store internasjonale porteføljer. Vi kan tilby IP Due Diligence alene, eller som en del av et omfattende DD prosjekt der også andre fagområder er involvert.