En god IP strategi bidrar til å styrke bedriftens konkurransekraft.

Protector ea portretter 1697
Miljøbilde 13

En robust IP strategi støtter oppunder bedriftens overordnede virksomhetsstrategi. Den skal bidra til å sikre og styrke bedriftens konkurransekraft og tar utgangspunkt i kunnskap om bedriftens immaterielle verdier, markedssituasjon og handlingsrom.

Vi i Protector har erfaring med å utarbeide IP strategier for kundene vår. Vi har rådgivere med teknisk, juridisk og strategisk kompetanse. I tillegg er vi spesialister på forvaltning og strategisk utnyttelse av immaterielle rettigheter. Vi setter sammen det beste teamet til å utarbeide din IP strategi.