En helhetlig og strategisk tilnærming til IP kan bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft.

Protector ea portretter 1697
Beskytte patent

En IP strategi skal gi støtte til bedriftens overordnede virksomhetsstrategi. Den skal bidra til å sikre og styrke bedriftens konkurransekraft og tar utgangspunkt i kunnskap om bedriftens immaterielle verdier, markedssituasjon og handlingsrom.

Vi i Protector IP er spesielt opptatt av viktigheten av en helhetlig og strategisk tilnærming til IP. Vi jobber tett med kundene våre og gir råd og bistand knyttet til utarbeidelse av IP strategier som faktisk ivaretar kundenes behov. Vi har rådgivere med teknisk, juridisk og strategisk kompetanse. I tillegg er vi spesialister på forvaltning og strategisk utnyttelse av immaterielle rettigheter. Vi setter sammen det beste teamet til å jobbe tett med deg for å få på plass en IP strategi tilpasset deg og den situasjonen din virksomhet befinner seg i.