Utarbeide ulike avtaler knyttet til IP-rettigheter

Avtaler er viktige innen IP-området. Behovet for avtaler oppstår i mange forskjellige situasjoner.

Businessman signing a document closeup
High angle hand shake white desk

Det kan være at man trenger avtaler for å sikre at en forretningshemmelighet eller et potensielt patent ikke blir avslørt av en mulig samarbeidspartner. At man har en rettighet, og ønsker å gi en annen aktør rett til å bruke denne mot en lisens. Kanskje har man et samarbeid om ny teknologi som muligens kan patenteres.

Vi har lang erfaring med å utarbeide avtaler for våre kunder.

Noen eksempler på vanlige avtaletyper:

  • Overdragelsesavtaler – ved salg av porteføljer eller enkeltstående rettigheter
  • Konfidensialitetsavtaler (NDAs) – for å sikre at potensielle samarbeidspartnere ikke kan gjøre forretningshemmeligheter mv. tilgjengelig for allmenheten eller utnytte disse.
  • Samarbeidsavtaler – f.eks i forbindelse med utviklingen av et patentert produkt eller i forbindelse med en patenteringsprosess.
  • Lisensavtaler – rettighetshaver tillater at andre kan bruke en rettighet mot en lisens (betaling)..
  • Sameksistensavtaler – IP-rettens fredspipe, for eksempel ved at to konkurrenter tillater hverandres bruk av lignende varemerker
  • Samtykkeerklæringer – at man tillater at en annen aktør bruker og registrerer et lignende varemerke.

Listen er ikke uttømmende. Vi skreddersyr avtaler til det behovet dere har.