Personvern

Vi i Protector IP tar personvernet ditt på alvor. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger.

Formålet ved vår behandling av personopplysninger er å kunne utføre de oppdrag vi har for våre kunder.

De personopplysningene vi behandler er opplysninger vi mottar fra den enkelte person eller fra personens arbeidsgiver i forbindelse med oppdrag, og begrenser seg til de opplysningene som er nødvendige for å utføre oppdraget og oppfylle lovpålagte krav.

De personopplysningene vi behandler er navn, adresse, telefonnummer, email, og eventuell tilknytning til det firmaet vi har oppdrag for. For oppfinnere i patentsøknader registrerer vi også statsborgerskap. Videre registrerer vi navn og kontaktopplysninger til personer som har uttrykt klart ønske om å bli kontaktet / etablere forretningsmessig kontakt.

I forbindelse med ansettelsesprosesser, eller ved mottak av uoppfordrede jobbsøknader, oppbevares mottatte søknader midlertidig. Søknadspapirer og personopplysninger til søkere som ikke får jobbtilbud blir slettet etter at ansettelsesprosessen er avsluttet, med mindre søker gir klart samtykke om at vi kan oppbevare opplysningene en begrenset tidsperiode.

Personopplysninger som navn, adresse og eventuelt også statsborgerskap for oppfinnere blir oversendt patent og varemerkemyndigheter i de land hvor søknad innleveres for å oppfylle lovens krav i de enkelte land. I de land hvor vi må benytte agent for håndtering av søknader, oversendes disse opplysningene til våre samarbeidspartnere i aktuelle land for videre oversendelse til myndighetene. Disse opplysningene blir igjen publisert ved publisering av søknadene og således gjort til offentlig tilgjengelig informasjon.

Personopplysninger om kontaktpersoner i firma, personkunder, samt oppfinnere blir lagret i vårt saksbehandlingssystem så lenge personene er knyttet til aktive oppdrag.

Kun autoriserte personer har tilgang til dette saksbehandlingssystemet og opplysningene i dette.

Kontaktinformasjon til kunder blir i tillegg beholdt i regnskapssystemet og i regnskapsbilag så lenge som regnskapsloven krever, og vil deretter bli slettet. Personopplysninger knyttet til kunder vil bli oversendt inkassobyrå dersom dette er påkrevet. I tillegg kan personopplysninger bli utlevert til myndigheter ved pålegg om dette.

All håndtering av personopplysninger, med unntak til de opplysninger som videresendes som angitt ovenfor, håndteres internt hos Protector, hvor vi har tatt både tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre persondataene vi håndterer. Endringer av opplysninger skjer på grunnlag av personen selv eller dens arbeidsgiver.

Dersom du har spørsmål knyttet til vår håndtering av personopplysninger generelt, eller du ønsker å utøve en av dine rettigheter knyttet til informasjon vi behandler om deg, kan du kontakte oss på mail@protector.eu.