Om Protector IP

Vi bistår mange av Norges største og mest innovative virksomheter og miljøer i å optimalisere deres utnyttelse av immaterielle verdier i kommersiell virksomhet.

Protector lobby 1

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet til den og de som kjenner din bedrift og dine saker er viktig for oss. Alle våre kunder har dedikerte kontaktpersoner som er de som håndterer sakene, enten det gjelder administrative oppgaver eller tekniske eller juridiske vurderinger.

Kvalitet

Kvalitet er viktig i alle ledd, fra administrative oppgaver til de faglige vurderinger som våre rådgivere gjør. I tillegg til å sørge for å holde oss relevante og faglig oppdaterte, har vi robuste systemer for kvalitetssikring.

Trygghet

Vi har erfarne og velkvalifiserte medarbeidere samt de tekniske løsninger som må til for å sørge for at det store antallet saker vi håndterer blir fulgt opp på en trygg og god måte.

Historie

Protector IP ble etablert høsten 1998 av 6 erfarne patentrådgivere. Fra starten frem til i dag har vi gjennom organisk vekst utviklet oss til å bli et Norges ledende IP rådgivningsfirmaer med 20 ansatte.