Om Protector

Protector bistår mange av Norges største og mest innovative virksomheter og miljøer i å optimalisere deres utnyttelse av immaterielle verdier i kommersiell virksomhet.

Miljøbilde 35

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet til den og de som kjenner din bedrift og dine saker er viktig for oss. Alle våre kunder har dedikterte kontaktpersoner som er de som håndterer sakene, enten det gjelder rent administrative oppgaver eller sakenes tekniske og/eller juridiske aspekter

Kvalitet

Kvalitet er viktig i alle ledd, fra administrative oppgaver for å sikre at sakene blir håndtert på en kvalitetsmessig god måte, og i de faglige oppgaver vi gjør. Vi sørger derfor for å holde våre medarbeidere oppdatert når det gjelder de oppgaver de har ansvar for.

Trygghet

Protector har erfarne og velkvalifiserte medarbeidere samt de dataverktøy som må til for å sørge for at det store antallet saker vi håndterer blir fulgt opp på en trygg og god måte

Historie

Protector ble etablert høsten 1998 av 6 erfarne patentrådgivere. Fra starten frem til i dag har vi gjennom organisk vekst utviklet oss til å bli et Norges ledende IP rådgivningsfirmaer med 20 ansatte.