Nyheter

Petter Westnes tiltrer som daglig leder i Protector IP AS fra 3. februar i år. Petter kommer fra stilling som Corporate Director QA/RA/IP i Lærdal Medical.  

Vi styrker vår juridiske avdeling med ansettelsen av Ingeborg Alme Råsberg som advokatfullmektig.

Protector har flyttet til nye lokaler mer sentralt i Oslo, nærmere bestemt til Pilestredet 33, 0166 Oslo. 

Vi har gleden av å ønske Anne-Gro Bildøe Imset, Thomas Hvammen Nicholson og Tajeshwar Singh velkomne som partnere i Protector

Selv om Norge ikke er EU-medlem er EUs varemerkedirektiv implementert i norsk rett, og avgjørelser fra EU-domstolen og EU-retten er relevante rettskilder ved tolkning av norsk kjennetegnsrett. 

Vi gleder oss over at Storebrand nå er med i vår klientportefølje av innovative norske bedrifter med sterkt fokus på IPR.

Protector har etablert seg i Trondheim. Kontoret vil i første rekke være bemannet av Tajeshwar Singh, men også andre av våre saksbehandlere vil være der etter behov.

European Patent Attorney Morten Balle har overtatt som daglig leder / Managing Partner fra mars 2016. Morten var med å etablere firmaet i 1998/1999 etter å ha vært i bransjen siden 1991.

Stortinget har vedtatt «lov om endring av Patentloven» for at Norge skal kunne tiltre den såkalte London-avtalen, som har til formål å redusere oversettelseskostnader.