Søkeverktøy

Her er en del nyttige søkeverktøy hvor en både kan søke etter bestemte rettigheter, og skaffe kopier av disse.

Espacenet
Her kan du søke online i over 60 millioner patentskrifter. Databasen oppdateres løpende med informasjon fra alle de store patentverkene, og et flertall andre land.

Patentscope
Her kan du søke i internasjonale patentsøknader (PCT)