Samarbeidspartnere

Protector har et nettverk av samarbeidspartnere i inn- og utland for å yte våre kunder best mulig service.

Noen av disse er kollegakontorer i andre land, hvor vi trenger hverandres kompetanse for å gi best mulig råd og vern i de enkelte land. Med andre samarbeidspartnere har vi prosjektrelaterte samarbeidsprosjekter for felles kunder. Til sist har vi samarbeidspartnere som håndterer årsavgifter og liknende for våre kunder.

Patrafee AB
Patrafee er vår ekspert vedrørende årsavgifter. Firmaet har spesialisert seg på overvåkning, varsling og betaling av årsavgifter for patentsøknader og meddelte patenter både i Norge og utenlands.