Offentlige myndigheter

Her er en del linker til patentverk i forskjellige land, internasjonale myndigheter.

 Noen av disse organisasjonene har sine databaser over søknader og meddelte rettigheter tilgjengelige på nett, og har også utmerkede søkeverktøy for å finne frem i databasene.

Norske myndigheter

Patentstyret
Patentstyret er en statlig virksomhet under Nærings- og handelsdepartementet. Patentstyrets hovedoppgave er å være en viktig medspiller for våre kunder ved å beskytte deres oppfinnelser, varemerker og produktdesign ved patent eller registrering (industrielt rettsvern).

Utenlandske myndigheter

World Intellectual Property Organisation (WIPO)
WIPO er et FN-organ som har ansvaret for og administrerer et flertall internasjonale avtaler innen industrielt rettsvern.

European Patent Office (EPO)
Det Europeiske Patentverket, med sitt hovedkontor i München, Tyskland, behandler europeiske patentsøknader.

US Patent and Trademark Office
USA's patent- og varemerkemyndighet.