Tommy Kaspar
Patentfullmektig

Patentfullmektig med spesialisering i uorganisk kjemi og materialvitenskap, særlig nanoteknologi. Hovedfokuset er å hjelpe forskere og oppfinnere med å beskytte de immaterielle rettighetene de har fått gjennom forskning og utvikling.

Tommy har utarbeidet patentsøknader innen flere ulike fagfelt, f.eks. avfallsbehandling, biokull og nanomaterialer, for både store og små bedrifter, samt for start-ups.
Han forstår oppfinnerne sine behov veldig godt siden han selv er oppfinner, og har tidligere samarbeidet med patentrådgivere ved utarbeidelse av søknader på egne oppfinnelser.

Arbeidsspråk er norsk, engelsk og tysk.

Karriere:

Patentrådgiver i Zacco Norway AS
2021 - 2022
Patentrådgiver i Tandberg Innovation AS
2017 - 2021
R&D Manager i Cepat AG (Sveits)
2012 - 2016
Postdoc ETH Zurich
2010 - 2012
Forsker på Universitet Jena (Tyskland)
2003 - 2004

Utdanning:

Doktorgrad i Kjemi på ETH Zurich (Sveits)
2005 - 2010
Mastergrad i Kjemi på Universitet Jena (Tyskland)
1996 - 2003
20 av 20