Tom Tysbo
Partner / Advokat

Tom Tysbo er advokat og arbeider hovedsakelig med juridisk og strategisk rådgivning for norske og utenlandske foretak knyttet til utvikling, etablering, forvaltning og håndheving av deres immaterielle rettigheter.

Med bakgrunn i hans lange erfaring med varemerke- og designjuss blir Tom jevnlig benyttet som rådgiver ved utvikling av nye varemerker i form av navn og visuelle identiteter. Han har lang erfaring med konflikthåndtering og har ført en rekke sivile saker for domstolene.

Tom har et omfattende og nært samarbeid med ledende kreative miljøer innen navneutvikling, design og markedskommunikasjon, og er fast rådgiver innen varemerke- og designspørsmål for en rekke av Norges største foretak. Han bistår også med bedriftsintern opplæring av IPR-ansvarlige.

Som et verktøy i navneutviklingsprosesser har han utviklet en elektronisk navnegenerator www.trademarkfactory.no, og han har utgitt publikasjonen "Fra ™ til ® Om beskyttelse og forvaltning av varemerker", en innføring i varemerkerettslig beskyttelse.

19 av 19