Rena Naikambo
IP Administrator

IP Administrator med fokus innen varemerke og design

Rena har kunnskap om formaliakrav, regelverk og rutiner for nasjonale og internasjonale patent- og varemerkemyndigheter.

Hun behersker norsk og engelsk.