Nikita Saujani
Advokatfullmektig

Nikita er advokatfullmektig og arbeider hovedsakelig med juridisk og strategisk rådgivning for norske og utenlandske foretak knyttet til industrielle rettigheter.

Nikita har spesialisert seg innen opphavsrett og skrev en masteravhandling om produsentvernets rekkevidde i forhold til digitale musikkproduksjonsteknikker (sampling).

I 2019 var Nikita utvekslingsstudent ved Université Jean Moulin (Lyon III), i Lyon Frankrike, og tok fag ved LL.M-graden i International and European Business Law. Her spesialiserte hun seg i emner innen EU IP-law og EU Competition Law.

Tidligere har Nikita arbeidet som frivillig juridisk saksbehandler for Gatejuristen. Hun har også vært aktiv i The European Youth Parliament (EYP), og var styremedlem i The European Youth Parliament Norway Alumni Association (EYPNAA) i perioden 2013-2014.

Karriere:

Salgsassistent, OBOS Nye Hjem
2017 - 2020
Studentmedarbeider, Arntzen de Besche
2013 - 2018
Juridisk saksbehandler, Gatejuristen
2015 - 2017

Utdanning:

Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo / Université Jean Moulin Lyon
2013 - 2020