Morten Balle
Partner / European Patent Attorney

Morten Balle har erfaring som patentrådgiver fra 1991, og har flere hundre patentsøknader på samvittigheten, innen fagfelt som bioteknologi, medisinsk teknologi, onshore og offshore teknologi, havbruk og kjemi. Spesielt har han arbeidet mye med CO2-fangst. Han har også vært engasjert som rådgiver i flere patentrettsaker, og har vært spesialistdommer i retten.

Morten er cand.real med hovedfag i biokjemi fra Universitetet i Oslo.

Morten har utført en rekke freedom-to-operate vurderinger (FTO) hvor kundens handlingsrom er vurdert i forhold til konkurrenters patenter. Han foretar inngrepsvurderinger og bistår kunder under konflikter og rettssaker.

Andre sentrale oppgaver Morten arbeider med er rådgivning om patentstrategi, vurdering av patenterbarhet, søknadsstrategi, samt evaluering av og rådgivning i konkrete og aktuelle konfliktsituasjoner som omhandler IPR/patent.

Morten er svært engasjert i faglig relatert foreningsarbeid. Han har vært styremedlem i Norske Patentingeniørers Forening og er past president i Lisencing Executive Society (LES) Scandinavia, et arbeid som gir et stort internasjonalt nettverk og faglig oppdatering.

Karriere:

Managing partner / European Patent Attorney
2016 -
Partner / European Patent Attorney, Protector IP AS
1999 - 2016
Patentrådgiver i Bryns Patentkontor AS
1991 - 1998
Studieleder i Norske Sivilingeniørers Forening
1985 - 1991
Lektor på Li Ungdomsskole, Nittedal
1982 - 1985

Utdanning:

Cand. Real., Universitetet i Oslo
- 1981

Medlemskap og verv:

FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
FONIP - The Association of Norwegian IP Attorneys
NIR - Norsk forening for Industrielt Rettsvern
LES - Lisencing Executives Society
EPI - European Patent Institute