Mona Engebretsen
Design- og varemerkeadministrator

Mona Engebretsen har etter flere år i Protector IP AS opparbeidet seg en høy kompetanse når det gjelder søknad om registrering av varemerker og design i Norge og utlandet, forundersøkelser og overvåkninger.

Mona har også 7 års erfaring fra Patentstyret, med blant annet granskning og behandling av innkommende varemerkesøknader som en del av arbeidsoppgavene, samt som straffesakskonsulent i Politiet.

Hun har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner for nasjonale og internasjonale patent- og varemerkemyndigheter.

Mona korresponderer daglig med Protectors kunder og kontakter over hele verden.

Medlemskap og verv:

NAIPA – Norwegian Association of Intellectual Property Administrators