Marit Spjudvik
Patentadministrator

Marit har jobbet som patentadministrator i Protector siden 2007, og har oversikt over regelverk og krav til formalia relatert til innlevering og behandling av patentsøknader i Norge og utlandet.

Hun bistår kunder med informasjon om søknadsprosesser, tidsfrister og kostnader, og har daglig kontakt med Protectors kunder og nettverk over hele verden.

Marit har hovedfag i kunsthistorie (arkitektur og byplanlegging) fra Universitetet i Oslo, og har lang kontorerfaring fra bl.a. reklame- og oljebransjen.

Medlemskap og verv:

NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators