Kristine Lundblad
Advokatfullmektig

Kristine er advokatfullmektig og arbeider hovedsakelig med juridisk og strategisk rådgivning for norske og utenlandske bedrifter knyttet til immaterielle rettigheter.

Hun har spesialisert seg innen varemerke-, design- og patentrett, hvor hun blant annet har skrevet en masteravhandling om adgangen til patentering av kirurgiske metoder.

Kristine har fartstid fra myndighetssiden i Norge og har blant annet erfaring med innovasjon, utvikling og godkjenning av legemidler og medisinsk utstyr i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Karriere:

Advokatfullmektig, Protector IP AS
2022 -
Seniorrådgiver, Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
2020 - 2022
Spesialkonsulent, Pasient- og brukerombudet
2018 - 2020
Rådgiver, Helsedirektoratet
2018 - 2018
Rådgiver, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
2016 - 2016
Utleggsfullmektig, Namsfogden i Oslo
2014 - 2016

Utdanning:

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo, Spesialfag: Varemerke-, design- og patentrett
2007 - 2013
Utvekslingsprogram, Universitat Ramon Llull Barcelona
2012 - 2012