Kristin Ringen Høibjerg
IP Administrator

Erfaren IP Administrator med kjernekompetanse innen varemerke og design

Kristin har inngående kunnskap om formaliakrav, regelverk og rutiner for nasjonale og internasjonale patent- og varemerkemyndigheter.

Hun korresponderer daglig med Protectors kunder og kontakter fra hele verden.

Kristin behersker norsk og engelsk.

Medlemskap og verv:

NAIPA – Norwegian Association of Intellectual Property Administrators