Kristin Ringen Høibjerg
Design- og varemerkeadministrator

Kristin startet som Design- og varemerkeadministrator i Protector IP i 2021. Med seg hadde hun 3 års erfaring som IP-administrator fra Tandberg Innovation AS, samt arbeid med opphavsrett og lisensiering i Nordisk Copyright Bureau.

Kristin har en mastergrad i Retorikk og språklig kommunikasjon fra Københavns Universitet.

Hun har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner for nasjonale og internasjonale patent- og varemerkemyndigheter, og korresponderer daglig med Protectors kunder og kontakter over hele verden.

Medlemskap og verv:

NAIPA – Norwegian Association of Intellectual Property Administrators