Krister Mindrebøe
Partner / European Patent Attorney

Krister har jobbet som patentfullmektig siden 2002. Han har utarbeidet en rekke patentsøknader for norske teknologibedrifter og representert klienter i flere patentkonflikter. Krister har en bred teknisk bakgrunn og har hjulpet bedrifter innen mange ulike tekniske områder. Han har spesielt mye erfaring fra offshoreteknologi.

I tillegg til etablering av IP-rettigheter har Krister også god kunnskap om bruk av patentdatabaser, som er en ressurs flere teknologibedrifter burde oppdage nytten av. Særlig kan overvåkning av bedrifters teknologiområde bidra til å oppdage andres rettigheter, gi gode idéer til egen teknologiutvikling, samt finne mulige samarbeidspartnere.

Karriere:

Partner og IP-rådgiver, Protector IP AS
2012 -
IP-rådgiver Protector IP AS
2007 - 2012
IP-rådgiver, Patentkontoret Curo AS
2002 - 2007

Utdanning:

Sivilingeniør, elektroteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
1999 - 2002
Elektroteknikk, Technische Universität i Berlin
1997 - 1999
Maskiningeniør, Høgskolen i Oslo
1994 - 1997

Medlemskap og verv:

FONIP - Foreningen for Norske IP-rådgivere
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
NIR - Norsk Forening for Immaterielt Rettsvern
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
EPI - European Patent Institute