Kee Man (Kathy) Gout
IP Administrator

Erfaren IP Administrator med kjernekompetanse innen patent generelt og EP-validering i Norge spesielt

Kathy har inngående kunnskap om formaliakrav, regelverk og rutiner både for norske patentmyndigheter og nasjonale patentmyndigheter over hele verden, herunder internasjonale registreringsordninger.

Hun behersker norsk, engelsk, kantonesisk og noe mandarin.

Medlemskap og verv:

NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators