Karin Fluto
Design- og varemerkeadministrator

Karin Fluto har mange års erfaring som design-og varemerkeadministrator og har høy kompetanse når det gjelder søknad om registrering av varemerker og design i inn- og utland og oppfølging av disse, samt forundersøkelser og overvåkninger.

Hun har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner for nasjonale og internasjonale varemerkemyndigheter. Hun bistår også ved registrering av domener i hele verden.

Karin korresponderer daglig med Protectors kunder og kontakter over hele verden.

Medlemskap og verv:

NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators