Ingeborg Alme Råsberg
Advokatfullmektig

Ingeborg er advokatfullmektig og har jobbet i Protector IP siden 2019.

Hun bistår virksomheter med rettslig beskyttelse av alle typer av immaterielle rettigheter, med varemerker som spesialfelt. Hun håndterer varemerke- og designporteføljer for en rekke virksomheter i Norge og globalt. Ingeborg er en nær sparringspartner i utvikling av strategi, i registreringsprosesser og i konfliktsituasjoner.

Ingeborg ønsker å bidra til en sikker og bærekraftig næringsutvikling. Hun hjelper virksomheter med å sikre seg rett til egne innovasjoner - og med unngå å utnytte andres.

Ingeborg har lang fartstid fra myndighetssiden i Norge og internasjonalt. Hun har erfaring fra alle typer varemerkesaker i Patentstyret, og har deltatt i mange internasjonale myndighetsfora. Hun har også vært ansatt i EUs registreringsmyndighet EUIPO. I tillegg til å bistå med beskyttelse i Norge, bistår hun derfor også med søknader om varemerker og design i EU, så vel som i innsigelses- og ugyldighetssaker der. I konfliktsituasjoner bistår hun med strategisk rådgivning, avtaleforhandlinger og prosedyreoppdrag.

Karriere:

Advokatfullmektig, Protector IP AS
2019 -
Seniorrådgiver, Patentstyret
2014 - 2019
Nasjonal Ekspert, European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
2012 - 2014
Førstekonsulent / seniorkonsulent / rådgiver, Patentstyret
2008 - 2012
Jurist, Grønlands Selvstyre
2006 - 2008

Utdanning:

Opphavsrett, UiO
- 2012
Konkurranserett, UiO
- 2009
Master i Rettsvitenskap, UiB
- 2006
EU-rett og Internasjonal privat- og prosessrett, Københavns Universitet
2004 - 2005