Helle Thorkildsen
Chief Operating Officer

Helle startet i Protector IP AS oktober 2021. Hun er ansvarlig for daglig drift av kontoret og tilrettelegger for god flyt i alle arbeidsprosesser.

Helle har mange års erfaring innen medie- og kommunikasjonsbransjen som fagspesialist og strategisk rådgiver.

De siste 10 årene har hun opparbeidet seg solid kompetanse innen virksomhetsutvikling med fokus på profesjonalisering, effektivisering og endringsledelse.

Karriere:

COO, Re:Media mediebyrå AS
2018 - 2021
CEO, Uniform Strategisk Design AS
2013 - 2018
COO, Dentsu Aegis Norway
2007 - 2012
Medie og markedsdirektør, Carat Norway
1992 - 2007