Hans Fridrik H. Gudmundsson
Design- og varemerkeadministrator

Hans Fridrik begynte som design- og varemerkeadministrator i Protector IP i 2021.

Han har en B.Sc. grad i forretningsjus fra Bifröst University og en M.L. grad (embetseksamen) fra Reykjavik University med fokus på Europeisk immaterialrett.

Hans Fridrik har særskilt kunnskap innen utradisjonelle varemerker, med lydmerker som hovedfokus. I tillegg har han flere års erfaring med rettighetsklarering og rådgivning innen immaterielle rettigheter for nordiske film- og tv produksjoner.