Hans Fridrik H. Gudmundsson
IP Administrator

IP Administrator med kjernekompetanse innen varemerke og design

Hans Fridrik har kunnskap om formaliakrav, regelverk og rutiner for nasjonale og internasjonale varemerkemyndigheter.

Han har særskilt kunnskap innen utradisjonelle varemerker, med lydmerker som hovedfokus, med flere års erfaring fra rettighetsklarering og rådgivning innen IPR for nordiske film- og tv produksjoner.

Han korresponderer daglig med Protectors kunder og kontakter fra hele verden.

Hans Fridrik behersker norsk, islandsk og engelsk.

Karriere:

IP Administrator – Protector IP AS
2021 -
Representative, A&R and Sync Licensing – Hacate Entertainment Group
2018 - 2021
Rådgiver, manager – Eagle Hill Music
2014 -

Utdanning:

LL.M. i Public International Law fra UiO
2020 - 2021
ML (Embetseksamen) i Jus fra Reykjavik University
2015 - 2017
B.Sc. i Forretningslov fra Bifröst University
2012 - 2014

Medlemskap og verv:

IAEL – International Association of Entertainment Lawyers
Lögfræðingafélag íslands – Islands Juristforbund