Elin Kalstad
IP Administrator

Erfaren IP Administrator med kjernekompetanse innen patent

Elin har inngående kunnskap om formaliakrav, regelverk og rutiner i forbindelse med innlevering og oppfølging av patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Hun korresponderer daglig med Protectors kunder og nettverk fra hele verden.

Elin behersker norsk, engelsk og tysk.

Utdanning:

Hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo

Medlemskap og verv:

NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators