Elin Kalstad
Patentadministrator

Elin er en erfaren patentadministrator.

Elin har jobbet som patentadministrator i Protector siden 2011. Hun har ansvar for utvikling og vedlikehold av Protectors saksbehandlingssystem. Elin har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner i forbindelse med innlevering og oppfølging av patentsøknader i Norge og internasjonalt. Hun korresponderer daglig med Protectors kunder og nettverk fra hele verden. Hun behersker norsk, engelsk og tysk.

Elin har tidligere jobbet ved Universitetsbiblioteket i Oslo og i et medieovervåkingsfirma

Utdanning:

Hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo

Medlemskap og verv:

NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators