Elin Kalstad
Avdelingsleder Administrasjonen / Patentadministrator

Elin er avdelingsleder for administrasjonen i Protector.

Elin har jobbet som patentadministrator i Protector siden 2011. Hun har ansvar for utvikling og vedlikehold av Protectors saksbehandlingssystem og er siden februar 2020 også leder for administrasjonsavdelingen. Elin har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner i forbindelse med innlevering og oppfølging av patentsøknader i Norge og internasjonalt. Hun korresponderer daglig med Protectors kunder og nettverk fra hele verden. Hun behersker norsk, engelsk og tysk.

Elin har tidligere jobbet ved Universitetsbiblioteket i Oslo og i et medieovervåkingsfirma

Utdanning:

Hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo

Medlemskap og verv:

NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators