Dag Thrane
Partner / European Patent Attorney

Dag jobber særlig innen fagfelt relatert til måleteknologi, og særlig innen optikk, seismikk og andre oljerelaterte løsninger. Hovedfokuset har alltid vært å bistå norske bedrifter og forskningsmiljøer med å beskytte de investeringene de har gjort innen sine felt og ha frihet til å jobbe videre med prosjektene.

Basert på en fagbakgrunn innen fysikk/informatikk og særlig optikk har Dag arbeidet seg utover til relaterte felt som akustikk, seismikk og andre elektromagnetiske målinger, for eksempel permittivitetsmålinger i flerfasestrømmer. Dette har gitt ham erfaring innen et bredt område som også inkluderer styringssystemer og mer programvarerettede saker.

Dag er opptatt av å ikke bare jobbe fra sak til sak, men også å bidra i den mer langsiktige, strategiske tankegangen rundt patenteringen. Han har hatt spennende samarbeid med både oppstartsbedrifter og forskningsinstitutter som han i noen tilfeller har fulgt i over 20 år.

Dag arbeider også med patentkonflikter, både med enklere protester og med faglig bistand under rettsaker.

Han er engasjert i internasjonalt arbeid og representerer for tiden Norge i styret i EPI, organisasjonen for europeiske patentfullmektiger. I tillegg holder han seg oppdatert innenfor det tekniske fagmiljøet via optikkgruppen i Norsk Fysisk Selskap.

Dag er dessuten er en erfaren amatørfotograf og har holdt kurs og deltatt på utstillinger. Kjennskapen til både de praktiske og tekniske sidene ved fotografi kommer ofte til anvendelse i patentsaker knyttet til optiske målinger og bildebehandling.

Karriere:

Partner og IP-rådgiver i Protector IP AS
2004 -
Patentrådgiver i Protector IP AS
2001 - 2004
Patentrådgiver i ABC-Patent AS
1994 - 2001
Engasjement i Statoils Patentavdeling med permisjon fra Patentstyret
1993 - 1994
Saksbehandler i Patentstyret med saker innen måleteknikk/optikk
1989 - 1994

Utdanning:

Cand. Scient. fysikk/måleteknikk, Universitetet i Oslo/Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK)
- 1988

Medlemskap og verv:

FONIP -Foreningen for Norske IP-rådgivere
NIR - Norsk Forening for Immaterielt Rettsvern
Norsk Fysisk Selskap (Optikkgruppen)
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
EPI - European Patent Institute Counsil (Norsk delegat)
EPI - norsk representant i Disciplinary Committee