Christopher Sanchez
Patentfullmektig

Patentfullmektig med bred erfaring i vurderingen av ny teknologi og helhetlig konsultere små og mellomstore bedrifter (SMB) og internasjonale selskaper innen immaterielle rettigheter, spesielt innen patentbeskyttelse.

Christopher har utarbeidet patenter i flere ulike fagfelt, og har en bakgrunn fra energisektoren, hovedsakelig innen offshore. Christopher gjør også grundig arbeid innen teknologiske forundersøkelser, Freedom-to-Operate analyser og due diligence.

Christopher har også god erfaring innen gründervirksomhet, hvor han har tidligere arbeidserfaring hos teknologiske oppstartsbedrifter i Silicon Valley og i Norge, en erfaring hvor Christopher kan gi god IP rådgivning til gründere i startfasen.

Arbeidsspråk er engelsk og norsk, med grunnleggende forståelse av tagalog (Filippinene).

Karriere:

Patent Attorney, Oslo Patentkontor AS
2018 - 2021
Engineer, RØST Coffee AS
2018 - 2018
Founder, HelseLokator
2017 - 2017
Business Development Intern, GigBasket (Silicon Valley)
2012 - 2012
Marketing Intern, Nomiku (Silicon Valley)
2012 - 2012
Business Research Analyst, CompBuoy AS
2012 - 2012
Fleet Responsible (Offshore Classification), DNV GL AS
2008 - 2016

Utdanning:

Mechanical Engineering, MSc, Norwegian University of Science and Technology
2011 - 2013
Norwegian School of Entrepreneurship, UC Berkeley / University of Oslo
2012 - 2012
Mechanical Engineering, BSc, Oslo University College
2004 - 2008

Medlemskap og verv:

FONIP - Foreningen for Norske IP-rådgivere
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
NIR - Norsk Forening for Immaterielt Rettsvern
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
EPI - European Patent Institute