Bjarne G. Coward
Partner / European Patent Attorney

Bjarne har mer enn 20 års erfaring som IP-rådgiver og har utarbeidet flere hundre patentsøknader på ulike tekniske områder, så som mekanikk, renseteknologi, prosesskjemi og prosessutstyr. Han har også utstrakt erfaring med beskyttelse og håndheving av registrert design.

Bjarne har utført en rekke IP Due Dilligence-oppdrag, spesielt i forbindelse med kjøp/salg av virksomheter hvor IP-rettigheter utgjør en sentral del. Han bistår også klienter i forbindelse med konflikter og rettssaker, samt rådgivning og utarbeidelse av patentstrategier.

Karriere:

Partner, IPR-rådgiver, Protector IP AS
1999 -
Daglig leder, Protector IP AS
2003 - 2013
Patentrådgiver, Bryns Patentkontor AS
1991 - 1998
Patentrådgiver, Oslo Patentkontor AS
1990 - 1991
Høgskolelektor, Oslo Ingeniørhøgskole
1989 - 1990
Prosessingeniør Norsk Hydro AS
1979 - 1983

Utdanning:

Cand Scient, fysikalsk kjemi/petrokjemi, Universitetet i Oslo
- 1989
Maskiningeniør, Telemark ingeniørhøgskole

Medlemskap og verv:

FONIP - Foreningen for norske IP-rådgivere
NIR - Norsk forening for Industrielt Rettsvern
TEKNA - Teknisk Naturvitenskaplig forening
NKS - Norsk Kjemisk Selskap