Bjarne G. Coward
Partner / European Patent Attorney

Bjarne har mer enn 20 års erfaring som IP-rådgiver og har utarbeidet flere hundre patentsøknader på ulike tekniske områder, så som mekanikk, renseteknologi, prosesskjemi og prosessutstyr.

Bjarne har utført en rekke IP Due Dilligence-oppdrag, spesielt i forbindelse med kjøp/salg av virksomheter hvor IP-rettigheter utgjør en sentral del. Han bistår også klienter i forbindelse med konflikter og rettssaker, samt rådgivning og utarbeidelse av patentstrategier.

Karriere:

Partner, IPR-rådgiver, Protector IP AS
1999 -
Daglig leder, Protector IP AS
2003 - 2013
Patentrådgiver, Bryns Patentkontor AS
1991 - 1998
Patentrådgiver, Oslo Patentkontor AS
1990 - 1991
Høgskolelektor, Oslo Ingeniørhøgskole
1989 - 1990
Prosessingeniør Norsk Hydro AS
1979 - 1983

Utdanning:

Cand Scient, fysikalsk kjemi/petrokjemi, Universitetet i Oslo
- 1989
Maskiningeniør, Telemark ingeniørhøgskole

Medlemskap og verv:

FONIP - Foreningen for norske IP-rådgivere
NIR - Norsk forening for Industrielt Rettsvern
TEKNA - Teknisk Naturvitenskaplig forening
NKS - Norsk Kjemisk Selskap