Arild Tofting
Partner / European Patent Attorney / Avdelingsleder Patent

Arild arbeider først og fremst med patentspørsmål innen mekaniske fagfelt. Etter over 30 år i bransjen har han opparbeidet seg bred erfaring og har vært innom det meste; sykkellåser, armatur for varmtvannsbereder, livreddende pusteutstyr, trålsensorer, lysarmatur, pumper og bølgekraftverk, bare for å nevne noe.

Han har spesielt jobbet med offshore olje og gass, vindkraft, fiskeri, oppdrettsteknologi og medisinsk teknikk. Arild har vært engasjert som fagkyndig vitne og rettslig medhjelper i en lang rekke patentrettssaker, og han har også vært fagkyndig meddommer i en håndfull saker. I en periode var han også utvalgsmedlem i klageorganet KFIR.

Arild begynte sin karriere med fire år i Patentstyret, noe som gav ham dyp innsikt i det patentjuridiske. Han har alltid vært svært engasjert i det patentfaglige og deltok aktivt i en 10-årsperiode i patentfullmektigenes største internasjonale interesseorganisasjon FICPI. Dette har gitt ham et stort internasjonalt nettverk, som har vært til god nytte ved håndtering av saker i utlandet.

Arild har utarbeidet et stort antall patentsøknader for norske kunder. Han har dessuten gjennomført en rekke vurderinger av Freedom-to-Operate (FTO), inngrepsvurderinger og gyldighetsvurderinger. Patentstrategi og timing av søknadsprosessen er noe han alltid legger vekt på i møte med nye kunder. Han liker også godt å holde foredrag om IPR for næringslivet, både gründere og etablerte bedrifter.

Han er avdelingsleder for patentavdelingen hos Protector IP og er en stor ressurs når det gjelder å svare på faglige spørsmål.

Karriere:

Partner og IP-rådgiver, Protector IP AS
1999 -
Patentrådgiver, Bryns Patentkontor AS
1993 - 1998
Avdelings- og overingeniør, Patentstyret
1989 - 1993

Utdanning:

Sivilingeniør, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
1987

Medlemskap og verv:

FONIP - Foreningen for norske IP-rådgivere
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
NIR - Norsk Forening for Industrielt Rettsvern
LES - Licensing Executive Society
TEKNA - Teknisk Naturvitenskaplig forening
EPI - European Patent Institute
1 av 20