Ingeborg Alme Råsberg
Associate Lawyer

Career:

Associate Lawyer, Protector IP AS
2019 -
Seniorrådgiver, Patentstyret
2014 - 2019
Nasjonal Ekspert, European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
2012 - 2014
Førstekonsulent / seniorkonsulent / rådgiver, Patentstyret
2008 - 2012
Lawyer (AC fulmæktig), Grønlands Selvstyre
2006 - 2008

Education:

Opphavsrett, UiO
- 2012
Konkurranserett, UiO
- 2009
Master i Rettsvitenskap, UiB
- 2006
Valgemner og masteroppgave, Københavns Universitet
2004 - 2005