Nyhet

WIPO PROOF - ny tjeneste for sikkerhetsstempling av digitale filer

  • Dato: 17.01.2022

WIPO (World Intellectual Property Organization) har nettopp lansert en tjeneste der du kan sikkerhetsstemple digitale filer for å dokumentere at filene eksisterte på et bestemt tidspunkt.

  • Dato: 17.01.2022
Protector møterom

WIPO PROOF - ny tjeneste for sikkerhetsstempling av digitale filer

WIPO (World Intellectual Property Organization) har nettopp lansert en tjeneste der du kan sikkerhetsstemple digitale filer for å dokumentere at filene eksisterte på et bestemt tidspunkt.

Tradisjonelt har man for å sikre bevis for at man innehar en bestemt informasjon på et bestemt tidspunkt, tatt en utskrift av dette og gått til Notarius Publicus for å få stemplet utskriften. Dette gir en sikker datering av informasjonen og kan f.eks. brukes ved uenighet med motparten, for å dokumentere hvilken teknisk løsning du har bidratt med til et utviklingsprosjekt.

Nå har WIPO, som er FN-organet for industrielt rettsvern, lansert en ny tjeneste kalt WIPO PROOF, der man kan laste opp og få tidsstemplet en fil inneholdende informasjonen man har behov for å sikre. For å være helt presis, er det en kryptert versjon (hash) av filen som lastes opp. Den krypterte filen lages i den lokale nettleseren, og originalfilen forlater aldri din maskin. Når den krypterte versjonen har blitt lastet opp til WIPO sin server, vil du motta en digital kvittering (token) som inneholder identifikasjon av den krypterte filen og et tidsstempel. Den originale filen må du oppbevare uendret på din maskin.

Når du trenger å bevise eksistensen av filen på opplastingstidspunktet, laster du opp den digitale kvitteringen, og du gjører en ny kryptering (hash) av originalfilen. Denne sammenlignes med den krypterte versjonen på WIPO sin server og du mottar et sertifikat på at de to krypterte filene er like, og at originalfilen derved er den samme som ble kryptert på opplastingsdatoen.

Selv om WIPOs motivasjon med denne tjenesten er å gi produktutviklere og kreatører et verktøy for å sikre dokumentasjon av sine resultater, så er det ingenting i veien for å bruke tjenesten til å sikre dokumentasjon av andre typer bevis. Dette kan være kontrakter, kundelister, e-postkorrespondanse eller annet som man tror det kan være viktig å sikre bevisverdien av for ettertiden. En slik sikring av bevisverdien blir stadig viktigere ettersom mulighetene for å endre dokumenter uten å etterlate spor blir stadig større.

Siden tjenesten nettopp er blitt lansert, har vi selvsagt ikke noen praktisk erfaring med den. Vi har imidlertid mye og lang erfaring med WIPO sine tjenester på andre områder, og vi er sikre på at WIPO ikke lanserer en slik tjeneste uten at denne er grundig kvalitetssikret. Vi tar imidlertid gjerne imot tilbakemeldinger fra brukere av tjenesten, slik at vi kan legge dette til vår egen erfaringsbase.

Tjenesten koster CHF 20 (ca. 200 kr.) per fil som lastes opp og per sertifikat som senere genereres, men det er mulig å kjøpe pakker for å få ned prisen.

For å bruke WIPO PROOF må du først opprette en bruker hos WIPO.

Mer detaljert informasjon om WIPO PROOF finner du på https://wipoproof.wipo.int/wdts/.

Vi understreker at Protector IP AS ikke har noe som helst ansvar for tjenesten WIPO PROOF, og vi har heller ikke noen som helst økonomisk gevinst av bruken av WIPO PROOF. Vi kan imidlertid bistå ved bruken av andre av WIPOs tjenester, slik som håndtering av internasjonale patentsøknader eller varemerkesøknader.

En nedlastbar versjon av denne artikkelen finner du her: https://protector.eu/uploads/i...