Fag

Tre tips for å holde kostnadene nede når du søker patent

  • Dato: 09.02.2022

  • Dato: 09.02.2022

Prosessen med å utforme en god patentsøknad, innlevere den, få den innvilget, samt beholde rettigheten (gjerne i flere land) kan fort bli kostbart.

Selv når det foreligger gode grunner til å søke patent er det flere som velger å la være - rett og slett fordi det blir for dyrt. En patentsøknad ender ofte opp med å koste mellom 30 000 og 100 000 kroner, avhengig av kompleksitet, behov for endringer underveis, samt egeninnsats fra oppfinneren.
Med relativt enkle grep kan du selv bidra til å holde kostnadene i nede.

Patent 4
Patent 5

Er det riktig å søke om patentbeskyttelse?

Før du starter søkeprosessen, er det viktig å ta stilling til om det i det hele tatt er riktig å søke om patentbeskyttelse. Det at noe er patenterbart er i seg selv ikke god nok grunn til å søke om patentbeskyttelse. Det bør foreligge kommersielle og/eller strategiske grunner til at det er hensiktsmessig å skaffe til veie en slik rettighet.

Når vurderingen er gjort, hva kan du som oppfinner eller eier av en beskyttelsesverdig idé gjøre for å holde kostnadene så lave som mulig?

1. Gjør en forundersøkelse

Det er ofte både tids- og kostnadsbesparende å utføre en forundersøkelse for å se hva som finnes innen det tekniske området til oppfinnelsen. Vi kan gjøre dette effektivt for deg, med tilgang til avanserte databaser. Også Patentstyret tilbyr forundersøkelser.

Alternativt kan du gjøre en del selv. Det finnes fritt tilgjengelige databaser på nettet hvor du kan søke gratis etter patentpublikasjoner. Det mest benyttede er Espacenet. Her kan du foreta fritekstsøk, søk etter innehaver av patent eller patentsøknad, oppfinner, dato for innlevering ol.

2. Lag gode og fyldige beskrivelser av selve oppfinnelsen

Den vesentligste delen av kostnaden for en ny patentsøknad er tiden det tar å utarbeide den. Gi derfor et godt underlag til patentfullmektigen som skal skrive søknaden.
Gode og utfyllende beskrivelser av selve oppfinnelsen er viktig.

Figurer er viktig. Figurene skal helst vise oppfinnelsen i minst én utførelsesform. Én figur kan gjerne også vise oppfinnelsen i kontekst, slik at leseren raskt vil forstå hvilket teknisk område det er snakk om. Det er en stor fordel om flere måter å realisere oppfinnelsen på, er illustrert i søknaden.

En annen del av underlaget er en beskrivelse av det tekniske problemet og forskjellen mellom en kjente teknikken og den nye oppfinnelsen. Hvilke fordeler oppfinnelsen har, sammenlignet med kjente løsninger, bør beskrives.

Jo mer av dette arbeidet du gjør selv, jo enklere blir det for en patentfullmektig å utarbeide en robust patentsøknad på kort tid, og som øker sannsynlighet for at den blir innvilget.

3. Tenk nøye gjennom hvilke land du trenger beskyttelse i

Det er som regel ingen grunn til å patentbeskytte en oppfinnelse i alle land som potensielt kan være et marked for den patenterte oppfinnelsen. Det vil mest sannsynlig koste mer enn det smaker. De faktiske kostnadene ved patentering er pr. land, uavhengig av landenes størrelse eller viktighet.

I mange tilfeller, avhengig av teknologiområde, vil du kanskje kunne dekke 60 % av markedet ved å søke i 3-4 land. I de resterende 40 % av markedet kan du fortsette å konkurrere uten patentbeskyttelse. Det er ofte lite hensiktsmessig for en konkurrent å markedsføre et konkurrerende produkt dersom han er utestengt fra hovedmarkedet.

Det er derfor viktig å tenke kost versus nytte, samt gjennomføre en balansert risikovurdering ved valg av land du viderefører søknaden til. Over tid vil en bevisst tilnærming til dette, potensielt kunne utgjøre en stor kostnadsbesparelse.

Kort oppsummert anbefaler vi følgende tre tips for å få ned prisen på å søke patent:

  1. Gjør gode undersøkelser i forkant av at søknaden utarbeides. Bruk offentlig tilgjengelig databaser og gjør mest mulig selv.

  2. Lag gode og fyldige beskrivelser av selve oppfinnelsen, utarbeid figurer og beskriv hva som skiller din oppfinnelse fra det som allerede er kjent. Jo bedre grunnlag patentfullmektigen får, jo lavere kostnad blir det for deg.

  3. Velg hvilke land du skal søke patent i med omhu. Tenk strategisk og vær villig til å ta noe risiko. Det vil ikke lønne seg å søke i absolutt alle relevante land.

Vi hjelper deg gjerne.
Ta kontakt og avtal en kostnadsfri rådgivningstime her.