Fag

Strategi for IP – hvorfor det?

 • Dato: 23.03.2022

Hva som bør beskyttes, når og i hvilke markeder, er taktiske vurderinger du må ta. For mange virksomheter vil varemerker ha stor verdi og trenge god beskyttelse. For andre kan det være en teknologisk nyvinning som er viktigst å beskytte.

 • Dato: 23.03.2022
Protector IP Illustrasjon 1
Illustrasjon: Magnus Lunde Engen
IP Strategi Petter Westnes Protector IP

Det finnes ingen «one-size-fits-all» tilnærming til IP (immaterielle rettigheter). All strategisk tilnærming avhenger av virksomheten og hvordan immaterielle rettigheter kan bidra til å nå forretningsmålene.

Når IP-rettigheter administreres riktig, kan de gi betydelige inntekter og fordeler.

Den europeiske patentmyndigheten EPO publiserte nylig en studie som viser at selskaper som eier minst ett patent, registrert design eller varemerke i gjennomsnitt oppnår 20 prosent høyere inntekter per ansatt enn selskaper som ikke eier noen av disse IP-rettighetene.

IP rettigheter er opprettet ved lov

IP-rettigheter kan grovt inndeles i to grupper:

 • Registrerbare rettigheter:
  • Patent
  • Design (også kjent som design patent eller design registration)
  • Varemerke (også kjent som trademark)

Patent beskytter teknologien, dvs. funksjonen til produktet, eller en produksjonsmetode. Designregistrering beskytter den fysiske utformingen til et produkt. Varemerke beskytter merkevaren, opphavsrett det kunstneriske åndsverket. Bedriftshemmeligheter beskytter konfidensiell informasjon.

Syv ulike innganger for forretningsstrategier hvor IP er sentralt

For de fleste virksomheter er det viktig å ha en klar formening om hvilken betydning IP kan ha for egen konkurransekraft og realisering av forretningsmål. Dette gjøres best gjennom en strategisk tilnærming til IP som tar utgangspunkt i virksomhetens særpreg og unike behov. Hva er det egentlig du ønsker å oppnå med å bruke tid, penger og energi på sikring av IP rettigheter? Hva er hensikten? På hvilken måte kan det hjelpe virksomheten å nå sine mål?

 1. Sikre en markedsposisjon og/eller holde konkurrenter unna

  Dette er det mest vanlige målet med IP. Ved hjelp av denne strategien utnyttes det monopolet en registrert IP-rettighet gir. Dette kan for eksempel stoppe etterligninger, åpne for økte priser, og bidra til å opprettholde markedsandeler fordi konkurrenter lar seg påvirke av trusselen om søksmål og/eller andre konsekvenser som kan følge en inngrepssituasjon.

 2. Unngå problemer

  Et vanlig mål med IP er å unngå problemer og eksterne trusler – en defensiv strategi. Hensikten er ikke å bruke IP-en mot andre, men å unngå å bli hindret selv. En sterk IP-portefølje kan for eksempel avskrekke konkurrenter fra å gå til søksmål, og sikre såkalt «freedom-to-operate». Bruk av fri, kjent teknikk og åpen kildekode er en vanlig strategi for å skaffe seg nødvendig handlingsrom.

 3. Skaffe inntekter

  IP-rettigheter er en omsettelig vare og kan selges eller lisensieres. Mange sikrer seg derfor IP-rettigheter fordi de kan gi direkte inntekter gjennom lisensiering eller salg. Det kan for eksempel være penger å tjene på å tilby tilgang til markeder gjennom patentlisensiering og/eller merkevare (varemerke) lisensiering. Virksomheter kan også bedre sin posisjon og handlingsrom ved gjensidig krysslisensiering.

 4. Muliggjøre bygging av et økosystem

  Ved å dele immaterielle rettigheter (IP) eller bruke dem til å sette en industristandard, kan du få andre til å utvikle tilbud som er komplementære til dine. Det kan øke etterspørselen etter eget produkt på grunn av tilgjengeligheten av komplementære produkter og tjenester.

 5. Inngå samarbeid

  Når du sitter på IP-rettigheter som kan være attraktive for andre, kan disse danne grunnlag for en rekke ulike former for samarbeid med andre virksomheter.

 6. Oppnå forhandlingsmakt

  IP-rettigheter kan i en rekke kommersielle og/ eller juridiske forhandlingssituasjoner, gi rettighetshaveren forhandlingsmakt ovenfor motparten.

 7. Øke verdien av selskapet og/eller sikre finansiering

  En sterk IP-portefølje kan ha stor betydning for verdien av en virksomhet. Mange bruker IP-rettigheter aktivt til å skaffe kapital til finansiering eller for å gjøre virksomheten til et attraktivt oppkjøpsmål.

En gjennomtenkt IP-strategi gir deg mange muligheter

IP inkluderer beskyttelse på ulike områder som varemerker, design, forretningshemmeligheter, opphavsrett og patenter.

IP beskyttelse kan gjøres i forskjellige stadier, som patentering ved sluttprodukt, og/ eller beskyttelse av design og opphavsrett selv i utviklingsfasen

Husk at i motsetning til forretningshemmeligheter, vil registrerte IP-rettigheter som patent, varemerke og designregistrering alltid offentliggjøres.

IP er et virkemiddel du kan bruke for å:

 • Tiltrekke deg investorer
 • Øke etterspørselen etter dine produkter
 • Gi bort
 • Pantsette
 • Lisensiere bort
 • Selge
 • Overføre

Vi hjelper deg gjerne

Artikkelen er et utdrag fra boken vår «IP-Strategi – en guide for små og mellomstore virksomheter».

Om du er nysgjerrig på å vite mer eller har noe du ønsker å diskutere, får du en gratis rådgivningstime. Det kan skje enten via Teams eller i et fysisk møte. Skriv Møte i Meldingsfeltet i Kontaktskjemaet under. Vi kontakter deg innen kort tid.

Om du vil ha boken, sender vi den kostnadsfritt. Bruk kontaktskjemaet under. Vi sender deg boken innen kort tid.


Ønsker du boken huker du av for bok og fyller inn adresse, postnummer og poststed.