Nyhet

Seier i lagmannsretten for Unilamp Norden AS

  • Dato: 17.01.2022

  • Dato: 17.01.2022

Med bistand fra et prosessteam, bestående av advokatfullmektig Thomas H Nicholson og advokat Christoffer Vedal, har vår klient Unilamp Norden vunnet en viktig seier i lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett opprettholdt GYRO som gyldig registrert varemerke i en grundig dom, som fastslår at to konkurrenter har krenket Unilamps enerett til varemerket GYRO.

(Vi gjør oppmerksom på at dommen er ikke rettskraftig, da en av Unilamps motparter har anket til Høyesterett. Det er foreløpig ikke avklart om saken tillates fremmet av Høyesteretts ankeutvalg)