Fag

Rettighetsklarering for TV- og filmproduksjoner - hva er det og hvorfor er det viktig?

  • Dato: 23.02.2022

Rettighetsklarering handler om å anskaffe tillatelse fra rettighetseier for å vise frem deres rettigheter i film, TV eller reklameproduksjoner. Det kan eksempelvis være musikk, foto, malerier eller varemerker.

  • Dato: 23.02.2022
Film produksjon
Musikk og Folk

Vi fokuserer her på rettigheter i TV- og filmproduksjoner, ikke reklame. Det er selvfølgelig mulig å klarere rettigheter for enkelte land eller mindre deler av verden, men siden markedsplassen i dag er dominert av aktører som Netflix og HBO, anbefaler vi en global tilnærming.

For at et film- eller tv-prosjekt skal bli tilegnet en distribusjonsavtale, må det foreligge dokumentasjon om rettighetene som er klarert. Et selskap for filmdistribusjon vil som regel ikke signere en avtale for en produksjon de ikke vet om de kan selge i hele verden uten problemer.

Der finnes eksempler på produksjoner hvor rettighetene har vært uriktig klarert. Det kan blir svært kostbart å bytte ut eller fjerne uklarerte rettigheter fra allerede utgitte produksjoner. Videre kan det bli høye gebyrer eller erstatninger til rettighetseierne dersom noe brukes ulovlig. I verste fall kan utfallet bli forbud mot ytterligere bruk av produksjonen utenfor klarerte områder.


«Skam» - norsk produksjon som ble en stor suksess uten globale rettigheter

En kjent norsk sak er NRK sin produksjon av «Skam». NRK, i sin rolle som et nasjonalt kringkastingsfirma, har en avtale med musikkrettighetshaverorganisasjoner som gir NRK begrenset lov til å bruke internasjonal musikk i sine produksjoner. Forutsetningen er at de ikke blir vist utenfor de nordiske landene. Da «Skam» ble en internasjonal hit, fant de internasjonale musikkrettighetshaverne ut at musikken deres ble brukt over hele verden på en ulovlig måte. Dette førte til at IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) krevde at distribusjonen av TV serien ble stoppet.

IFPI og NRK klarte å komme til en avtale om at serien fortsatt skulle være tilgjengelig for nordiske seere, men uten engelske undertekster og med geo-blocking for å unngå visning utenfor Norden.

Det er en viss sannsynlighet for at hvis et privat produksjonsfirma hadde blitt tatt med samme problem som NRK, kunne utfallet blitt annerledes. En konsekvens kunne vært rettssak med forbud mot videre distribusjon og/ eller erstatningskrav på flere hundre tusen kroner. Dette kunne igjen ha ført til at et mindre produksjonsselskap ville ha gått konkurs.

Hvilke rettigheter bør du klarere for bruk?

Alle rettigheter som er beskyttet, bør klareres for bruk. Musikkrettigheter er mest kjent, også fordi bransjen har best ettersyn av representanter for rettighetshaverne. Andre rettigheter det er viktig å være klar over, kan for eksempel være bilder, malerier, produkter og varemerker.

Mindre kjente rettigheter i Norden er NLP-rettigheter (Name, Likeness and Publicity Rights), eller retten til ens navn, bilde og person. Hvis et bilde eller opptak hvor en person er gjenkjennbar er brukt, må du skaffe tillatelse for bruk, med mindre personen har vært død i mer enn 70 år. I tillegg må du klarere rettighetene til fotografen.

Det er selvfølgelig visse unntak fra grunnregelen om at alt som vises på film skal klareres. Det gjelder eksempelvis hvis et varemerke eller produkt vises «flyktig» og «uten fokus». Som en scene som spilles inn i en butikk, hvor det ville være uoverkommelig å klarere hvert eneste produkt som kan bli sett i hyllene i butikken. Derfor er vanlig praksis å ikke klarere produkter med mindre de blir «håndtert», «snakket om» eller «fokusert på».

Dette unntaket gjelder ikke når det kommer til musikk. Hvis minste mengde av musikk kan bli hørt i bakgrunnen, må den klareres. Det samme gjelder om bilder og malerier som henger på vegger i bakgrunnen og gjenkjennbare, løse skulpturer.

Vi hjelper deg gjerne

Rettighetsklarering innen audiovisuelle produksjoner kan bli dyrt å gjøre i etterkant. Du må identifisere riktige rettighetshavere, avklare detaljer knyttet til lisensens vilkår, samt sikre at kontrakten tilfredsstiller internasjonal standard. Det er ikke uvanlig at feil person gir tillatelse for bruk av rettigheter de ikke eier. Dette er spesielt en utfordring når det kommer til musikkrettigheter, da det ofte er misforståelser om forlegger- eller platekontrakter. Disse kan skape store problemer for produsenter av film og TV produksjoner.

Hans Fridrik H. Gudmundsson har lang erfaring som rådgiver for musikere om immaterielle rettigheter. Han har også jobbet som musikkforlegger, artist manager og innenfor rettighetsklarering. Arbeidet inkluderer store internasjonale prosjekter, prisvinnende filmer og et stort antall reklameproduksjoner for kunder som HBO, Netflix, Rubicon TV, og DNB.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller behov for bistand i forbindelse med immaterielle rettigheter.