Aktuelt

Protector IP og Bryn Aarflot slår seg sammen og blir et av landets største rådgivningsselskap innen IP

  • Dato: 26.10.2022

Vi har gleden av å kunngjøre at Protector IP og Bryn Aarflot har besluttet å slå seg sammen, for å danne et enda sterkere fagmiljø innen immaterialrett. Som følge av fusjonen blir vi et av de største IP-firmaene i Norge.

  • Dato: 26.10.2022
Baa samarbeid 4

Det sammenslåtte selskapet vil fortsette under navnet Bryn Aarflot og ha over 60 ansatte. Protector IP og Bryn Aarflot utfyller hverandre svært godt og deler både verdigrunnlag og metodisk tilnærming.

Bryn Aarflot er en sterk og tradisjonsrik aktør innen patent, varemerke og design og tilbyr alt innen patentering og juridiske tjenester.

Vi i Protector IP har siden oppstarten i 1998 alltid hatt et godt forhold til konkurrenten Bryn Aarflot, som feirer 75 år i disse dager. Et forhold preget av gjensidig respekt og beundring. Dette gjør dem til en naturlig partner til vårt fagmiljø, som vil sikre enda større faglig bredde og tyngde - til glede for både eksisterende og nye kunder.

Bransjen er i endring – viktig å være en del av et sterkt og solid faglig miljø

Beskyttelse og forvaltning av immaterielle rettigheter som varemerker, design, patenter og teknologi blir stadig viktigere. Samtidig er den norske rådgivningsbransjen for IP i rask endring, med konsolideringer og store internasjonale aktører som inntar det norske markedet.

For mange virksomheter er det forretningskritisk at immaterielle verdier håndteres strategisk. Oppsidene av å lykkes med en god tilnærming til immaterielle rettigheter kan være enorme. For mange er det sentralt for realiseringen av virksomhetens forretningsmål. Tilsvarende kan konsekvensene av å trå feil i dette landskapet være ødeleggende. Enten fordi noen andre eier rettigheter som påvirker et handlingsrom eller fordi teknologi blir stjålet eller varemerker blir misbrukt. Derfor er en bevisst og strategisk tilnærming til immaterielle rettigheter avgjørende.

Markedets beste rådgivning og service innen IP

Sammen med det sterke fagmiljøet i Bryn Aarflot vil vi kunne tilby våre kunder markedets beste rådgivning og service innen IP. Vi får en størrelse og faglig bredde som setter oss i enda bedre stand til å løse utfordringene du møter i ulike bransjer og markeder over hele verden. Samtidig lover vi å fortsette vår agile, proaktive og løsningsorienterte tilnærming til deg som kunde.

Fusjonen mellom Protector IP og Bryn Aarflot vil formelt tre i kraft 1. januar 2023.

Har du noen spørsmål vedrørende fusjonen eller hvordan dette vil påvirke deg som kunde er du mer enn velkommen til å ta kontakt med din faste rådgiver eller daglig leder Petter Westnes.