Case

Nyskapningen Dory dørskilt - partnerskap og god timing er nøkkelen til suksessen så langt!

  • Dato: 12.07.2022

Dory - dørskilt på en helt ny måte: Høyoppløselig E Ink-skjerm (samme teknologi som Kindle og reMarkable) med styring via app for å redigere tekst, fonter og illustrasjoner, så ofte du vil. Skiltet bruker ingen strøm i daglig bruk. De utskiftbare rammene leveres i ulike design og materialer.

  • Dato: 12.07.2022
Dory aerial

Avdukning på CES var utløsende for utvikling av IP-strategi

Januar 2022 skulle Dory dørskilt avdukes på CES – «The Global Stage for Innovation» sammen med E Ink Corporation, verdens ledende leverandør av digitalt papir. Fra å være en god idé skapt av en designer, skulle nå produktet offentliggjøres og ut i den store verden.

Med det ble det høyaktuelt å vurdere hva som var nødvendig å sikre av immaterielle verdier.


Dory prototypes
Lansering av Dory på CES sammen med E Ink Corporation

Essensielle forhold ved Dory måtte hensyntas i IP-tenkningen

En rekke virksomhetsspesifikke betraktninger ble lagt til grunn i denne prosessen.

Dory er først på markedet. Det finnes ingen andre direkte sammenlignbare produkter. Dette krever en annen tilnærming til IP enn når det finnes mange lignende produkter.

Dory et visuelt produkt og merkevare. Produktets unike form og fasong har en verdi i seg selv. Det samme gjelder merkevaren Dory. Sammen er de med på å skape et brand og et visuelt uttrykk der «innpakningen» har betydning.

Dory er et komplett økosystem, som består av det fysiske skiltet, de utskiftbare rammene, samt en applikasjon for styring og endring på layout og innhold. Det er sentralt at Dory selv sitter på kontrollmekanismene i økosystemet, også for ettermarkedet.

I tillegg ble det klart tidlig i prosessen at Dory er et internasjonalt produkt. Komponenter vil leveres fra flere land, og deler av produksjonen vil også skje utenfor Norge. Videre vil produktet selges både på det norske og det internasjonale markedet.

Det ble derfor tydelig at en strategisk tilnærming til IP for Dory handlet mest om beskyttelse i det internasjonale landskapet. Hvilke land det var riktig å søke beskyttelse i, ble en viktig diskusjon.
I og med at Dory er et oppstartsselskap med begrensede midler, er det viktig at de strategiske og taktiske valgene er smarte og kostnadseffektive.

«Protector IP forstod veldig fort alle sider av vårt konsept og produkt, og har gitt tydelige råd om hva som bør beskyttes, i hvilken rekkefølge og for hvilke markeder» forteller gründer Thomas Ramberg.

Situasjonsanalysen la grunnlaget for varemerkebeskyttelse innledningsvis og senere tilsvarende for design og patent, inn- og utland

I tillegg til råd om hemmeligholdelse, bruk av konfidensialitetsavtaler og generell info om opphavsrett, ble det innledningsvis gjort en analyse av hva det kunne være aktuelt å beskytte.

På grunn av avdukningen på CES i januar, ble det først søkt om beskyttelse av Dory som navn/merke. Med prioritetssøknad i Norge og deretter en plan for internasjonal videreføring.

Så snart designet var tilstrekkelig modnet og «låst», ble den fysiske utformingen av produktet søkt registrert som et unikt design. Også her var Norge prioritert før utvalgte markeder internasjonalt.

Litt lenger ut i prosessen ble det utviklet en genial løsning for å slå produktet av/på når man skal utføre endringer på skjermen. Løsningen medfører at skiltet ikke vil trekke noe strøm i vanlig statisk bruk, noe som igjen gir en batterikapasitet på omtrent 200 oppdateringer eller 16 års drift ved månedlig endring.
Den tekniske løsningen for dette er nå patentsøkt.

Dette er et lite utdrag av de grep som er gjort for å sikre Dory gjennom IP-rettigheter.

Sikring gjennom avtaler, opphavsrett og applikasjoner kommer i tillegg. Et viktig moment for Dory har vært å finne balansen mellom hva som er strategisk viktig, nå og for fremtiden, opp mot hvor mye midler som til enhver tid er til rådighet.

«Underveis var det flere mulige spor vi kunne ha forfulgt, men som Protector IP bl.a av kostnadsmessige årsaker frarådet. Jeg opplever at Protector IP hele veien har gjort gode kost/nytte-vurderinger som har vært viktig for oss som en oppstartsbedrift», sier gründer Thomas Ramberg.

Dory exploded transparent
Patentsøkt løsning for å slå produktet av/ på
Dory and app blue
Sanntidsoppdatering via app

Strategisk tilnærming til IP er en kontinuerlig prosess

Protector IP er en strategisk samarbeidspartner for Dory.

Veien videre på IP-siden styres av forretningsstrategien. Det gjelder både hvilke land de allerede søkte rettighetene skal videreføres til, samt håndtering og sikring av eventuelle nye innovasjoner som bringes frem.

En strategisk tilnærming til IP er ikke en one-off. Det er en kontinuerlig prosess som utvikler seg i takt med virksomheten.

«Protector IP har gitt meg trygghet i å vite at vi har beskyttet det vi bør og kan, og i riktig rekkefølge» fastslår Thomas Ramberg.

Team stående Epicenter smilende
Fra venstre: European Patent Attorney Krister Mindrebøe, gründer Thomas Ramberg, IP-strateg Petter Westnes, advokat Thomas Hvammen Nicholson. Foto: Dag Thrane

Et sanntidsoppdatert dørskilt – hvordan vil det brukes i fremtiden?

Det vil nok ta tid å endre holdningen til hva et dørskilt er og kan brukes til.
Et dørskilt behøver ikke å være statisk og kun oppgi hvem som bor innenfor døren. Hva med å ønske gjester velkommen på middag, eller sette opp midlertidige beskjeder som «Tilbake om 5 minutter».
I tillegg kan du få både illustrasjoner og spesielle skrifttyper som ellers ikke ville vært mulig på et tradisjonelt dørskilt.

For eksempelvis for bedrifter/ kontorbruk og institusjoner åpner det seg helt nye muligheter med bruk av logo og foto.

«Vi gleder oss stort til å få Dory ut på dører og se hvordan folk bruker det. Selve E Ink-skjermen vil være like fantastisk om 10 år, og underveis vil vi fortsette å bygge inn ny og spennende funksjonalitet via appen. Dory er en plattform som er bygget for framtiden» forteller en begeistret gründer Thomas Ramberg.

Det er rom for flere investorer videre i utviklings- og lanseringsfasen

Utviklingen av Dory er nå i sluttfasen, med forventning om å levere de første skiltene i fjerde kvartal i år.

Forhåndsbestillingene tikker inn fra både privatkunder og bedrifter i inn- og utland.

Det er inngått samarbeidsavtaler med dyktige produktutviklings- og designmiljøer som bl.a Inventas, Beining & Bogen, byHands og Anti. Eksempelvis har Sandra Blikås tegnet en nydelig ramme for Dory, og Kvass på Dovre har laget en treskjært tolkning i akantus-stil.
Også internasjonale samarbeidspartnere på rammer, fonter og annet skjerminnhold er på gang.

Dory er så langt finansiert av to private investorer i tillegg til gründer Thomas Ramberg.
Prosess er i gang med å få på plass noen større og strategiske investorer for videre skalering.

Er du nysgjerrig på å vite mer om Dory, sjekk her

Dory skal presenteres under «Oslo Innovation Week» i et frokost-arrangement på DOGA 27. september 2022. Her vil også Protector IP fortelle om sitt bidrag så langt. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Meld deg på her.

Vi hjelper deg gjerne!

For oss i Protector IP er det viktig å tenke helhetlig når vi rådgir om IP og IP-strategi.
Vi er på jakt etter hvordan de ulike rettigheter kan «jobbe» sammen for å skape økt kommersiell og/eller strategisk verdi.

Utgangspunktet er den enkelte virksomhets situasjon og forretningsstrategi – både faktisk nåsituasjon og ønsket framtidssituasjon.

Dette ser vi opp mot de ulike formene for IP:

  • Patent og designregistrering, som gjør det mulig å posisjonere produkter som unike og innovative, hvor tidspunktet for søknad er spesielt viktig
  • Varemerker og domenenavn, som kan hjelpe deg med å skille varer og tjenester fra andres
  • Opphavsrett, som beskytter det kreative uttrykket i produktene, tjenestene dine eller kommunikasjonen
  • Forretningshemmeligheter, som både handler om hva som bør holdes hemmelig og om hvordan du gjør det
  • Lisensavtaler, som kan bidra til å definere forholdet mellom deg og lisensinnehavere og kan etablere dine respektive rettigheter og plikter

Enten de brukes individuelt eller i kombinasjon, kan de ulike formene for immaterielle rettigheter beskytte deg mot konkurrenter som kopierer produktene eller tjenestene dine uten tillatelse.

Kostnadsfri rådgivningstime

Om du er nysgjerrig på å vite mer eller du ønsker å diskutere din situasjon, tilbyr vi et møte, enten fysisk eller digitalt, uten forpliktelser. Du treffer Petter Westnes, administrerende direktør og erfaren IP-strateg.

Send en mail eller fyll ut kontaktskjema under, så hører du fra oss innen kort tid.

Fyll ut kontaktinformasjon og bli kontaktet av en av våre rådgivere.