Aktuelt

Ny lovendring i Kina styrker beskyttelsen av immaterielle rettigheter

  • Dato: 10.08.2021

Kina endrer sin IPR-lovgivning i positiv retning. Dette betyr at norske bedrifter står sterkere med sine IP-rettigheter i Kina. I tillegg muliggjør endringene økte forretningsmuligheter for norske bedrifter i tiden fremover.

  • Dato: 10.08.2021
IP lov Kina

Noen av de seneste endringene i den kinesiske IP-lovgivningen kan få stor betydning for alle som ønsker å drive business i eller med Kina. Dette gjør det enda viktigere for bedrifter å søke IP-beskyttelse i Kina.

Den kanskje viktigste nyheten er at domstolene nå kan idømme såkalt straffeerstatning. Det innebærer at den som bryter en IP-rettighet kan måtte betale opptil fem – 5 – ganger tapet til rettighetshaveren. Slike straffeerstatninger har i andre land, f.eks. USA, vist seg å ha en sterkt avskrekkende effekt på inngrep i rettigheter. I tillegg er fristen for å ta ut et inngrepssøksmål er utvidet fra to til tre år.

En annen viktig endring er at det skal bli lettere å dokumentere skade ved inngrepet. Dersom inngriperen ikke kan motbevise erstatningskravet, kan retten legge rettighetshaverens krav til grunn.

Det skal også etableres en ordning for åpen lisensiering av rettigheter. Dette gjøres for å bidra til at ny teknologi tas raskere i bruk. Rettighetshavere som ønsker å tilby f.eks. et patent for åpen lisensiering, kan melde dette inn til patentmyndighetene, som så vil publisere dette. Selskaper som er interessert i å kjøpe en lisens, vil da kunne melde sin interesse. Detaljene rundt dette er ikke klare enda, men det kan gi store muligheter for å etablere gode forretningsforbindelser i Kina.

Kina har også lagt frem en plan for å styrke beskyttelsen av oppfinnelser innenfor high-tech, slik som nettverkskommunikasjon, kunstig intelligens, nanoteknologi, fotonikk og kvanteinformatikk. Vi kan derfor gjøre regning med at antallet patenter innenfor disse områdene, med opprinnelse i Kina, vil øke de nærmeste årene.

Vider vil farmasipatenter nå kunne få en forlenget beskyttelse dersom det har tatt lang tid å få godkjent legemiddelet. Denne ordningen har vært vanlig i lengre tid i en rekke land.

Vi i Protector IP har de siste årene merket en stadig økning i patenteringsaktivitet fra kinesiske virksomheter, og den trenden vil helt klart fortsette.

I Kina er det viktig å ha en eller annen form for registrert rettighet da markedsføringslovgivningen gir en svært dårlig beskyttelse. En designbeskyttelse vil derfor ha enda større betydning i Kina enn i vår del av verden. Det er derfor gledelig at varigheten av en designregistrering nå er utvidet fra 10 til 15 år. Selv om det fremdeles er kortere enn de 25 år vi har i Europa, så vil det innebære en klart bedre trygghet mot kopiering i tiden som kommer.

Vi i Protector IP har lang erfaring med håndtering av immaterielle rettigheter i Kina. Ta kontakt for en uforpliktende prat.