Fag

Lurer du på hva konkurrentene dine holder på med?

  • Dato: 17.12.2020

Har du noen gang lurt på hva dine konkurrenter eller mulige samarbeidspartnere utvikler? Eller vil du slippe å løse et teknisk problem som noen allerede har løst for deg? Eller kanskje du ønsker å investere ressurser i teknisk utvikling, men vil slippe å utvikle noe som vil gjøre patentinngrep? Dette er eksempler på hvorfor innovative teknologiselskaper kontinuerlig følger med på hva som dukker opp i patentdatabasene.

  • Dato: 17.12.2020
Patent 1
Miljøbilde 36

Hver gang noen søker om patent, blir patentsøknaden lagret i en patentdatabase. Søknaden blir klassifisert etter teknologiområde, og blir lagret digitalt, slik at den er lett å finne dersom noen senere søker etter tilsvarende teknologi. Det finnes godt over 100 millioner søkbare patentpublikasjoner.

Flere typer overvåking – hva ønsker du å vite?

Det finnes flere måter å søke etter interessante patentsøknader på. Har du én eller flere konkrete konkurrenter du ønsker å vite mest mulig om, kan søket dreie seg om disse. Konkurrentovervåking er den mest vanlige formen for patentovervåking.

I noen tilfeller kan det heller være ønskelig å vite om hva som skjer på et gitt teknisk område, uavhengige av hvem som har søkt om patent. Med teknologiovervåking er man på jakt etter kunnskap om hva som skjer innen et avgrenset teknologiområde.

Videre, dersom du allerede har egne patentsøknader eller patenter, kan et siteringssøk gi verdifull informasjon. Dersom noen innleverer en patentsøknad som blir sammenlignet med din tidligere patentsøknad, kan det indikere at noen er i ferd med å utvikle noe som ligner det du har patent på. Det kan være greit å vite.

I noen tilfeller vil det være naturlig å kombinere flere typer søk. For eksempel dersom du ønsker å vite hva konkrete konkurrenter utvikler, men bare innenfor ditt teknologiområde.

Oppsummert – hva oppnår du?

  • Du holder deg oppdatert på utviklingen innenfor ditt tekniske felt.
  • Du reduserer sjansen for å bruke ressurser på å utvikle noe du ikke får selge – fordi en konkurrent har et patent som sperrer for deg.
  • Du øker sjansen for å oppdage andre som gjør inngrep i dine patentrettigheter. Dermed øker du sjansen for å holde andre unna ditt marked, eller for å selge (lisensiere ut) dine rettigheter.
  • Du vil spare ressursbruk ved utvikling av nye løsninger, ettersom mye allerede er utviklet av andre.
  • Du vil få inspirasjon og nye ideer til din egen innovasjon.

Vi skreddersyr en passende løsning for deg til en gunstig pris. Ring oss på 22 95 74 40 eller fyll inn kontaktskjema under.

Fyll ut kontaktinformasjon og bli kontaktet av en av våre rådgivere.